19554287_1384320858283513_2543762441831605895_n.jpg

Orange shader

350.00
19601496_1382620328453566_1931366488458379597_n.jpg

Beat up shader

350.00
20108184_1404000516315547_78667022551698447_n.jpg

Checker shader

350.00
19260514_1413815452000720_5448539710274412575_n.jpg

White shader

350.00
22448115_1479259355456329_7924911677211649796_n.jpg

Liner and shader set

650.00
flyingirons tattoo machine.jpg

Faucet handle shader

350.00
20800048_1429325587116373_3086127759994286283_n.jpg

Sliver-red shader

350.00